గ్రామ/వార్డు సచివాలయల ఉద్యోగాలకు ఎలా ప్రిపేర్‌ కావాలి?

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల్లో ఉద్యోగాల పరీక్షలకు ఉన్న తక్కువ సమయంలో ఎలా ప్రిపేర్‌ అయితే విజయం సాధించవచ్చు...
Published on 8/6/2019 4:53:00 PM

సంబంధిత అంశాలు