Sakshi education logo
Sakshi education logo

Physics

మొదటిసారిగా అయస్కాంత ధర్మాన్ని టర్కీ దేశంలోని ఆసియా మీనార్ అనే ప్రదేశంలో ఉన్న ‘మెగ్నీషియా’ అనే గ్రామం వద్ద కనుగొన్నారు. అందువల్ల అయస్కాంతత్వాన్ని ‘మాగ్నెటిజం’ అ...
ద్రవ పదార్థాల్లో అణువుల మధ్య బంధదూరం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వాటికి నిర్ధిష్ట ఆకారం రూపం, ఘనపరిమాణం ఉండవు. కానీ ఏ పాత్రలో నింపితే ఆ పాత్ర ఆకారం, రూపం, ఘనపరిమాణాలన...
ప్రపంచమంతా పదార్థంతో నిర్మితమైంది. పదార్థ ధర్మం అందులోని కణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కణాలు, పదార్థ ధర్మం గురించి వివరించడానికి ఈ ఆధునిక భౌతికశాస్త్రం దోహదపడుతుంది....
లేజర్ కిరణాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి కావాల్సిన సూత్రాన్ని 1954లో సీహెచ్ టౌన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించారు. దీని ఆధారంగా 1960లో టైడర్ మెమిన్ అనే శాస్త్రవేత్త త...