ఎంసెట్ బైపీసీ స్ట్రీమ్‌లో 8,798 మందికి సీట్లు

సాక్షి, అమరావతి: ఏపీ ఎంసెట్ బైపీసీ స్ట్రీమ్‌లో 8,798 మందికి సీట్లు కేటాయింపు చేశారు. ఈ మేరకు ఎంసెట్ కన్వీనర్ సెప్టెంబర్ 7నకేటాయింపు వివరాలను విడుదల చేశారు.
Education Newsబైపీసీ స్ట్రీమ్‌లో 9,001 సీట్లు ఉండగా, తుది విడత కేటాయింపుల అనంతరం 703 సీట్లు మిగిలాయి. ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా 817 సీట్లు ఉండగా, 411 సీట్లు కేటాయింపు చేశారు.
Published on 9/9/2019 12:40:00 PM

Related Topics